تجهيزات و خدمات قابل ارائه

دستگاه آزمون تروشندگي ايستا

 

دستگاه آزمون كشش سطحي ایستا

 

دستگاه آزمون كشش سطحي ديناميك

دستگاه آناليز كدرسنجي اتوماتيك

دستگاه آزمون ترشوندگي ديناميك

دستگاه آزمون ترشوندگي دما بالا (در 3 محدوده تا 400، تا 1100 و تا 2000 درجه)

دستگاه آزمون ترشوندگي براي بيو-مواد با اتمسفر كنترل

کیت کالیبراسیون دستگاه های ترشوندگی

 

 طراحي و ساخت دستگاههاي خاص (كاربر پسند و با توجه به نظر خاص شما)
نرم افزارها مهندسی و خدمات نظریه پردازی (مدل سازی، شبیه سازی)


نرم افزار بومي و تمام اتوماتيك آزمون ترشوندگي ايستا

(قابل سفارش Catalog)                             

نرم افزار محاسبه ترموديناميكي انرژي دروني فلزات در ساختارهاي متفاوت كريستالي 

(رايگان IBSE-Ver1)                             

نرم افزار محاسبه ترموديناميكي ذوب سطحي لايه هاي نازك و نانو فلزات در صفحات متفاوت كريستالي 

(رايگان SMSO-Ver1)                             

طراحي و توليد نرم افزارهاي مهندسي و يا علوم پايه (كاربر پسند و با توجه به درخواست شما)