شركت پژوهش هاي مهر تاو نگار البرز از اوايل سال 1394 شمسي توسط تعدادي از اعضاء گروه (دکتر ریاحی فر، دکتر رییسی، دکتر آقایی و دکتر یغمایی) براي تحقيق. طراحي و ساخت تجهيزات در تمام زمينه هاي مرتبط با مهندسي مواد، بيو-مواد، شيمي، فيزيك و زيست فناوري به عنوان حركتي در راستاي فعاليتهاي دانش بنيان و دانش محور با تكيه بر نتايج نوين و كاربردي علوم پايه تاسيس گرديد

شماره ثبت شركتي

آدرس: استان البرز، شهرستان كرج، مشكين دشت، بلوار امام خميني، روبه روي شهرداري، مركز رشد پژوهشگاه مواد و انرژي

 

آدرس پست الكترونيك

@gmail.com

تلفن مديريت      0912

تلفن خدمات      0912

تلفن مديريت داخلي و هماهنگي      09123838403

آدرس پورتال

www.mehrtavnegar.ir

www.mehrtavnegar.ir